BIPBIP
Get Adobe Flash player

 

 

 

 

Budynek naszej placówki został objęty projektem pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (Funduszu Spójności) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz środków MKiDN - budżetu państwa.

 

Beneficjentem Projektu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych Centrum Edukacji Artystycznej.

W dniu 6 lipca 2017 r.  rozpoczęły się w naszej bursie prace związane z ww. projektem.

W dniu 16 marca 2018 r. projekt został zakończony.

 

 

 

therm 2 1

 

 

 

Dnia 21.09.2018 r w Państwowej Bursie Szkół Artystycznych odbyło się uroczyste otwarcie bursy po kapitalnym remoncie.

Upór i determinacja wielu osób i instytucji zaangażowanych w realizację projektu „Termomodernizacja placówek szkolnictwa artystycznego” sprawiły , że remont PBSA udało się zakończyć sukcesem.

W uroczystości oprócz społeczności bursowej a więc Pani Dyrektor Krystyny Łukaszewskiej , kadry pedagogicznej, pracowników niepedagogicznych oraz wychowanków i ich rodziców, uczestniczyło wielu gości : dyrektorzy z wrocławskich szkół artystycznych, dyrektorzy burs szkolnictwa artystycznego w Polsce.

  • Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie reprezentowała Pani Maria Len – Starszy Wizytator

  • Firma Panatech ( sponsora krasnala „Bursowicza” ) reprezentował Robert Nabożny pracownik firmy.

W programie uroczystości,oprócz oficjalnych przemówień , odbyło się odsłonięcie krasnala Bursowicza oraz koncert słowno-muzyczny „100 lat niepodległości” w wykonaniu wychowanków bursy. Współorganizatorem koncertu był Uniwersytet Trzeciego Wieku Oraz Dolnośląski Festiwal Nauki.

Wszystkim przybyłym gościom dziękujemy za przybycie.

 

prezen

 

Prezentacja

 

 

 

W 2015 roku placówka realizowała zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do realizacji termomodernizacji obiektu PBSA we Wrocławiu”. W ramach realizacji zadania została opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa termomodernizacji budynku. W zakres opracowywanej dokumentacji wchodziły:

a.inwentaryzacja architektoniczno – budowlana,

b.audyt energetyczny,

c.  wielobranżowa dokumentacja projektowo – kosztorysowa oparta na wynikach audytu energetycznego (wariant optymalny) obejmująca:

  • projekt budowlany,
  • projekt wykonawczy,
  • specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,
  • kosztorys inwestorski,
  • kosztorys nakładczy wraz z przedmiarem.


Zadanie było realizowane w oparciu o umowę nr 06129/15/FPK/DEK z 20.07.2015 roku. Wartość zadania wyniosła 80.000,00 zł. Zadanie zostało sfinansowane ze środków MKiDN.

 

 

Termomodernizacja

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem