BIPBIP
Get Adobe Flash player

 

 

UWAGA !

 

Rekrutacja do PBSA na rok szkolny 2021/2022r  we Wrocławiu będzie się odbywała za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

 

W pierwszej kolejności oczekujemy na złożenie deklaracji przez dotychczasowych mieszkańców bursy – patrz harmonogram.

Termin składania deklaracji o kontynuowaniu pobytu w bursie upływa z dniem 18 czerwca 2021 r. (druki dostępne w sekretariacie, recepcji i na stronie internetowej)

Przypominamy, że deklarację może złożył mieszkaniec bursy, który w tym roku kalendarzowym nie ukończy 19 lat. Zastrzeżenie nie dotyczy uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół Plastycznych.

Dokumenty rekrutacyjne ( deklaracja , wniosek) nieuzupełnione oraz niepodpisane, nie będą analizowane na Komisji rekrutacyjnej.

Ważne:w przypadku uczniów niepełnoletnichdokumenty dotyczące pobytu dziecka w bursie podpisują oboje rodzice (nie dotyczy to sytuacji szczególnych: jeden z rodziców pozbawiony jest władzy rodzicielskiej, ustanowiony jest opiekun prawny).
W przypadku 
pozostawania rodziców poza granicami Polskiniezbędne jest ustanowienie opiekuna prawnego, który w ich zastępstwie występować będzie w sprawach dziecka ( w tym: dot. leczenia, udziału w wycieczkach, opieki w czasie, gdy bursa jest nieczynna). Wychowawcy w bursie nie posiadają takich uprawnień.

  

Zakwaterowanie

Bursa oferuje zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych.

Pomieszczenia mieszkalne połączone są w moduły, w których skład wchodzą dwa dwuosobowe pokoje oraz wspólny węzeł sanitarny ( WC, dwie umywalki,kabina natryskowa).

Na każdym piętrze znajdują się kuchnie zbiorcze dla młodzieży.

Wyżywienie

Bursa zapewnia mieszkańcom całodzienne wyżywienie (śniadanie(drugie śniadanie do szkoły),obiad,kolacja - stół szwedzki),oprócz dni wolnych od nauki szkolnej.

Godziny wydawania posiłków:

śniadanie :   06:45-08:30

obiad:         13:30-17:00

kolacja:       19:00-20:30

Koszty pobytu w bursie:

zakwaterowanie = 100 zł/miesięcznie

wyżywienie = 16,50 zł/dziennie

PŁATNOŚĆ Z GÓRY DO 10-GO KAŻDEGO MIESIĄCA

1. Bursa przymuje wychowanków na okres trwania zajęć szkolnych , tj. od dnia poprzedzającego rozpoczęcie roku szkolnego do dnia jego zakończenia.

 

2. W okresie ferii świątecznych i zimowych bursa nie zapewnia wychowankom opieki i wychowankowie nie mogą w niej przebywać

 

3. W dniu przyjęcia do bursy ( w godzinach pracy sekretariatu), w  przypadku osób nieletnich rodzic/opiekun prawny ( wychowanek pełnoletni)

 

zobowiązani są do wniesienia opłaty z góry za dany miesiąc, uzupełnienie wymaganej dokumentacji , poinformowania wychowawcy o aktualnym

 

stanie zdrowia dziecka,w tym będącego pod stałą opieką lekarza specjalisty.

 

4. Zakwaterowanie wychowanków w poszczególnych pokojach następuje na podstawie decyzji wychowawcy grupy.

 

5. Podczas przyjęcia ucznia do bursy wychowawca:

 

a) zapoznaje rodziców /opiekunów prawnych / i wychowanka z zasadami udzielania zwolnień na wyjścia , wyjazdy i powroty wychowanków do bursy:

 

b) informuje rodziców /opiekunów prawnych/,że w przypadku samowolnego opuszczenia bursy ( niewypisania się w ewidencji wyjść) przez wychowanka,

 

bursa nie ponosi odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo.

 

6. Mieszkaniec bursy w dniu zakwaterowania jest zobowiązany podpisać:

 

a) oświadczenie o zapoznaniu się ze Statutem Bursy i Regulaminem Mieszkańców Bursy;

 

b) " Kartę wyposażenia pokoju" w której wyszczególniony jest sprzęt i wyposażenie pokoju.

 

 

 

Poniżej dokumenty do pobrania: 

 

 

 

 

 

docuico

 

Regulamin rekrutacji

 

 

  docuico

Harmonogram

 

 

  docuico

 Deklaracja

 

 

 docuico

Wniosek

 

 

  docuico

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji wychowanków

 

 

docuico

 

Oświadczenie

 

 

   docuico

Oświadczenie  

 

 

 docuico

Oświadczenie        

Termomodernizacja

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem